กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อพยาธิโปรโตซัวและปรสิตหนอนพยาธิในลำไส้”
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม หัทยา อินทร์เชิง
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 29/03/2561 ถึงวันที่ 30/03/2561
สถานที่ จัดกิจกรรม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-03-009-18-03-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open หนังสืออนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อพยาธิโปรโตซัวและปรสิตหนอนพยาธิในลำไส้
เอกสารประกอบ: open กำหนดการอบรมเิชงปฏิบัติการและแบบฟอร์มลงทะเบียน

วันที่บันทึกโครงการ 2017-12-28 15:59:18