กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ชื่อกิจกรรม : การประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์สัญจรปีที่ 2 ครั้งที่ 3
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม รณพร ประสงค์สุข
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 15/01/2561 ถึงวันที่ 15/01/2561
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงพยาบาลระยอง จังหวัด ระยอง
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-002-18-01-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการและกำหนดการ

วันที่บันทึกโครงการ 2017-12-09 19:38:37