กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัทซิสเม็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ชื่อกิจกรรม : Asia Pacific CS Users' Forum 2018
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม สรัณย์ภัสส์ อัศวภูริโยธิน
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 18/01/2561 ถึงวันที่ 18/01/2561
สถานที่ จัดกิจกรรม Jakarta, Indonesia จังหวัด ไม่ทราบ,ต.ป.ท.
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-042-18-01-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open จดหมายเชิญ AP CS Users' Forum 2018
เอกสารประกอบ: open Sysmex_AP CS Users' Forum 2018_Agenda

วันที่บันทึกโครงการ 2017-12-12 10:55:44