กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัทซิสเม็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ชื่อกิจกรรม : “Quality control workshop in CBC parameters” ครั้งที่ 2
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายสุวิจักขณ์ เหมชัชวาลย์
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 17/01/2561 ถึงวันที่ 17/01/2561
สถานที่ จัดกิจกรรม บริษัท ซิสเม็กซ์(ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-03-042-18-01-02
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการประชุมสัมมนา Quality control workshop in CBC parameters ครั้งที่ 2
เอกสารประกอบ: open กำหนดการประชุมสัมมนา Quality control workshop in CBC parameters ครั้งที่ 2

วันที่บันทึกโครงการ 2017-12-21 15:15:49