กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อกิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายเชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม เรียวฟาง ดอนตุ้มไพร
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 22/01/2561 ถึงวันที่ 24/01/2561
สถานที่ จัดกิจกรรม ณ โรงแรม ริชมอนด์ สไตริช คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัด นนทบุรี
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-03-027-18-01-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพ NARST61
เอกสารประกอบ: open กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ NARST 61

วันที่บันทึกโครงการ 2017-12-26 09:47:14