กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อกิจกรรม : ความรู้ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และการใช้ตู้ชีวนิรภัย
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวอนุสรา รัตนบุรี
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 18/01/2561 ถึงวันที่ 19/01/2561
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงแรมโบ๊ทลากูน จังหวัด ภูเก็ต
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-03-027-18-01-03
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการ
เอกสารประกอบ: open กำหนดการ

วันที่บันทึกโครงการ 2017-12-29 08:58:04