กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อกิจกรรม : โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพภายในของเขตสุขภาพที่ 2
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาววิลาวัลย์ กันทะสอน
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 15/01/2561 ถึงวันที่ 16/01/2561
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
รหัสกิจกรรม 1-04-027-18-01-04
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการ
เอกสารประกอบ: open กำหนดการ

วันที่บันทึกโครงการ 2018-01-05 17:57:03