กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   โรงพยาบาลราชวิถี
ชื่อกิจกรรม : การประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 29
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวประกายทิพย์ ทองคุ้ม
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 1 การประชุมวิชาการประจำปี
วันที่จัดกิจกรรม 21/02/2561 ถึงวันที่ 23/02/2561
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงพยาบาลราชวิถี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-01-071-18-02-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการประชุมและเอกสารการอนุมัติ

วันที่บันทึกโครงการ 2018-01-10 14:21:06