กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะแพทยศาสตร์ศิริรราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อกิจกรรม : Essential Laboratory Testing in Medical Investigations
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางเยาวลักษณ์ อู่ปรัชญา
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 23/08/2561 ถึงวันที่ 24/08/2561
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงแรม SD Avenue ถนนปิ่นเกล้าฯ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
รหัสกิจกรรม 1-03-010-18-08-02
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open หนังสืออนุมัติโครงการและตารางการอยรม

วันที่บันทึกโครงการ 2018-01-12 11:01:33