กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
ชื่อกิจกรรม : งานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 19
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม สุพรรณี สุวรรณศรี
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 1 การประชุมวิชาการประจำปี
วันที่จัดกิจกรรม 13/03/2561 ถึงวันที่ 16/03/2561
สถานที่ จัดกิจกรรม ศูนย์การประชุมอิมแพคฟอรัม เมืองทองธานี จังหวัด นนทบุรี
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-01-025-18-03-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open (ร่าง) กำหนดการ
เอกสารประกอบ: open Concept งานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 19

วันที่บันทึกโครงการ 2018-01-24 11:49:35