กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อกิจกรรม : Roche Scientific Days 2018
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม กาญจน์ยนา อัจฉราพรเพ็ญ
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 21/03/2561 ถึงวันที่ 23/03/2561
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัด เพชรบุรี
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-021-18-03-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ Roche Scientific Days 2018
เอกสารประกอบ: open Agenda Roche Scientific Days 2018

วันที่บันทึกโครงการ 2018-01-23 14:45:55