กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   สมาคมโลหิตวิทยา
ชื่อกิจกรรม : การประชุมวิชาการประจำปี สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 52
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ศรีปัญจ์ บ่อทอง
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 1 การประชุมวิชาการประจำปี
วันที่จัดกิจกรรม 04/03/2561 ถึงวันที่ 07/03/2561
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-01-041-18-03-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 52

วันที่บันทึกโครงการ 2018-01-29 13:58:44