กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท กิบไทย จำกัด
ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Anaerobic bacteria จ.ขอนแก่น
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวช่อลัดดา ผิวเพชร
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 23/07/2561 ถึงวันที่ 24/07/2561
สถานที่ จัดกิจกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
รหัสกิจกรรม 1-03-038-18-07-03
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Anaerobic bacteria จ.ขอนแก่น

วันที่บันทึกโครงการ 2018-03-19 01:00:38