กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อกิจกรรม : การพัฒนางานบริการโลหิต ประจำปี 2561
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 11/06/2561 ถึงวันที่ 15/06/2561
สถานที่ จัดกิจกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น
ลักษณะกิจกรรม ไม่ระบุ
รหัสกิจกรรม 1-03-005-18-06-04
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open การพัฒนางานบริการโลหิต ประจำปี 2561

วันที่บันทึกโครงการ 2018-03-19 10:37:31