กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด
ชื่อกิจกรรม : “Major Role in the Diagnosis and Management of Syphilis”
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ดารัตน์ เหลืองวรานันท์
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 25/04/2561 ถึงวันที่ 25/04/2561
สถานที่ จัดกิจกรรม บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-03-054-18-04-03
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ FTA-ABS_HB_25 Apr 2018
เอกสารประกอบ: open กำหนดการ FTA-ABS_25 Apr 2018

วันที่บันทึกโครงการ 2018-03-29 15:14:49