กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด
ชื่อกิจกรรม : “Conceptual framework in Laboratory Diagnostic of ANCA and Autoimmune Liver Disease”
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ดารัตน์ เหลืองวรานันท์
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 26/04/2561 ถึงวันที่ 26/04/2561
สถานที่ จัดกิจกรรม บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-054-18-04-04
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการอบรม ANCA Autoimmune Liver Disease_HB_26 Apr 2018
เอกสารประกอบ: open กำหนดการ ANCA & Autoimmune Liver dis_HB_26 Apr 2018

วันที่บันทึกโครงการ 2018-03-29 15:33:43