กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด
ชื่อกิจกรรม : “Conceptual framework in Laboratory diagnostic of Neuronal Autoantibodies”
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ดารัตน์ เหลืองวรานันท์
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 06/06/2561 ถึงวันที่ 06/06/2561
สถานที่ จัดกิจกรรม บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-03-054-18-06-05
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการอบรม Neuronal Ab_HB_6 Jun 2018
เอกสารประกอบ: open กำหนดการ Neuronal Ab_HB_6 Jun 2018

วันที่บันทึกโครงการ 2018-05-09 18:11:51