กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อกิจกรรม : อบรมวิชาการเรื่อง การจัดเก็บและส่งต่อสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างมีคุณภาพ ครั้งที่ 9
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ขัตติยา อรุณพันธ์
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 23/08/2561 ถึงวันที่ 24/08/2561
สถานที่ จัดกิจกรรม ห้องประชุมุเกษม ลิ่มวงศ์ อาคารเรียนรวมและหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จังหวัด สงขลา
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-04-011-18-08-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการอบรสิ่งส่งตรวจ_25-24สค_61_CMTE

วันที่บันทึกโครงการ 2018-05-31 08:27:19