กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อกิจกรรม : Introduction to Next Generation Sequencing Bioinformatics Workshop
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม อ.ดร.อิภิญญา จุ๊สกุล
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 06/09/2561 ถึงวันที่ 07/09/2561
สถานที่ จัดกิจกรรม กลุ่มวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์การบริการโลหิต คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-04-005-18-09-09
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการ กำหนดการ และประวัติวิทยากร

วันที่บันทึกโครงการ 2018-06-19 14:31:21