กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะแพทยศาสตร์ศิริรราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการเวชศาสตร์การธนาคารเลือด
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ณัฐวิทย์ กาญจนกำธร
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 28/08/2561 ถึงวันที่ 31/08/2561
สถานที่ จัดกิจกรรม ห้องบรรยายวิจิตร ไขยพร 2 ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม ไม่ระบุ
รหัสกิจกรรม 1-03-010-18-08-11
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open อนุมัติหลักการอบรมเชิงปฏิบัติการเวชศาสตร์การธนาคารเลือด
เอกสารประกอบ: open ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการเวชศาสตร์การธนาคารเลือด

วันที่บันทึกโครงการ 2018-07-10 14:44:11