กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท เมดิทอป จำกัด
ชื่อกิจกรรม : Advanced Clinical Parameters in Hematology & Urinalysis
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นส.เพ็ชชรี รักสหาย
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 29/11/2561 ถึงวันที่ 29/11/2561
สถานที่ จัดกิจกรรม Swissotel Le Concorde Bangkok จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-035-18-11-02
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการประชุมสัมมนา
เอกสารประกอบ: open กำหนดการประชุมสัมมนา

วันที่บันทึกโครงการ 2018-07-20 21:42:00