กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ชื่อกิจกรรม : 21st Bangkok International Symposium on HIV Medicine
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวศุภร ปริยะวาที
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 1 การประชุมวิชาการประจำปี
วันที่จัดกิจกรรม 16/01/2562 ถึงวันที่ 18/01/2562
สถานที่ จัดกิจกรรม ห้องประชุมศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-01-055-19-01-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการ
เอกสารประกอบ: open โปรแกรม

วันที่บันทึกโครงการ 2018-08-03 16:49:16