กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท กิบไทย จำกัด
ชื่อกิจกรรม : โครงการสัมมนา หลักการ และข้อกำหนดพื้นฐานของการใช้ตู้ชีวนิรภัย
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวช่อลัดดา ผิวเพชร
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 03/10/2561 ถึงวันที่ 03/10/2561
สถานที่ จัดกิจกรรม ศูนย์ฝึกอบรมกิบไทย บริษัท กิบไทย จำกัด กรุงเทพมหานคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-04-038-18-10-09
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการสัมมนา หลักการ และข้อกำหนดพื้นฐานของการใช้ตู้ชีวนิรภัย

วันที่บันทึกโครงการ 2018-08-15 10:50:50