กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   สมาคมโลหิตวิทยา
ชื่อกิจกรรม : การประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 53
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม น.ส.ศรีปัญจ์ บ่อทอง
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 1 การประชุมวิชาการประจำปี
วันที่จัดกิจกรรม 25/10/2561 ถึงวันที่ 26/10/2561
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-01-041-18-10-02
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 53

วันที่บันทึกโครงการ 2018-08-22 15:42:32