กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
ชื่อกิจกรรม : การพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการสู่ความยั่งยืนกับการพัฒนาระบบ Auto Verificationและความเข้าใจแนวคิดของ LEAN
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวพจนีย์ แซ่คู
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 18/10/2561 ถึงวันที่ 18/10/2561
สถานที่ จัดกิจกรรม ห้องประชุมแผนกศูนย์ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ รพ. มงกุฎวัฒนะ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-044-18-10-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open รายละเอียดหลักสูตรโครงการ
เอกสารประกอบ: open

วันที่บันทึกโครงการ 2018-09-09 19:54:59