กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท ซี เมดิค จำกัด
ชื่อกิจกรรม : สัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 9" Z-Academy Roadshow 2018 (Southern Region) "
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวสุวัฒนา อภิวัฒนา
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 19/10/2561 ถึงวันที่ 19/10/2561
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงแรมเกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัด ภูเก็ต
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-074-18-10-02
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการสัมมนา Z-Academy roadshow 2018 ครั้งที่ 9 (Southern Region)

วันที่บันทึกโครงการ 2018-09-11 17:26:05