กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)
ชื่อกิจกรรม : “การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่28 สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)”
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ธนากร ศรีแสนใช้
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 1 การประชุมวิชาการประจำปี
วันที่จัดกิจกรรม 15/11/2561 ถึงวันที่ 16/11/2561
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงแรมเอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม ไม่ระบุ
รหัสกิจกรรม 1-01-073-18-11-02
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการประชุมครั้งที่ 28
เอกสารประกอบ: open Agenda VAT28 15-16 พ.ย (1)

วันที่บันทึกโครงการ 2018-09-17 08:31:15