กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัทซิสเม็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ชื่อกิจกรรม : 6th International Sysmex Scientific Seminar
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม saranpat asavapuriyothin
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 23/10/2561 ถึงวันที่ 24/10/2561
สถานที่ จัดกิจกรรม Orchard Hotel, Singapore จังหวัด ไม่ทราบ,ต.ป.ท.
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-042-18-10-05
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open 6th International Sysmex Scientific Seminar program
เอกสารประกอบ: open 6th International Sysmex Scientific Seminar invitation

วันที่บันทึกโครงการ 2018-10-01 15:56:21