กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   กรมควบคุมโรค
ชื่อกิจกรรม : การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับนักเทคนิคการแพทย์
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวอ้อยใจ โคตรหนองปิง
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 2 การอบรมฟื้นฟูวิชาการ/การอบรมระยะสั้น
วันที่จัดกิจกรรม 19/11/2561 ถึงวันที่ 23/11/2561
สถานที่ จัดกิจกรรม ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี จังหวัด นนทบุรี
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
รหัสกิจกรรม 1-02-026-18-11-02
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการอบรม
เอกสารประกอบ: open กำหนดการอบรม

วันที่บันทึกโครงการ 2018-10-08 11:10:08