กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
ชื่อกิจกรรม : โครงการประชุมวิชาการประจำปีโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ครั้งที่ 21 ประจำปี 2561
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม กุลจิรนันท์ อิสระธานันท์
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 15/11/2561 ถึงวันที่ 16/11/2561
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงพยาบาลทุธชินราช พิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-04-064-18-11-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open รพพุทธชินราช1
เอกสารประกอบ: open รพพุทธชินราช2

วันที่บันทึกโครงการ 2018-10-21 15:37:30