กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อกิจกรรม : โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2561 “3rd Annual Conference New Frontiers in Mass Spectrometry Clinical and Biomedical Applications”
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 1 การประชุมวิชาการประจำปี
วันที่จัดกิจกรรม 13/12/2561 ถึงวันที่ 14/12/2561
สถานที่ จัดกิจกรรม ห้องบรรยาย ชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร (หอสมุดกลาง) และคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-01-031-18-12-03
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open ส่งCMTE-3rd Annual Conference New Frontiers in Mass Spectrometry _2018 คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ
เอกสารประกอบ: open ค่าธรรมเนียม CMTE 2000 บาท-คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

วันที่บันทึกโครงการ 2018-10-17 20:54:12