กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อกิจกรรม : การประชุมวิชาการ เรื่อง “Recent Advances and Common Pitfalls in Risk Assessment and Diagnosis of Cardiovascular Diseases”
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายธนกร การลักษณี
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 1 การประชุมวิชาการประจำปี
วันที่จัดกิจกรรม 12/12/2561 ถึงวันที่ 14/12/2561
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงแรมอโมรา ท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
ลักษณะกิจกรรม ไม่ระบุ
รหัสกิจกรรม 1-01-004-18-12-09
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการ CCH-61
เอกสารประกอบ: open กำหนดการ CCH-61

วันที่บันทึกโครงการ 2018-10-19 15:37:34