กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   โรงพยาบาลราชวิถี
ชื่อกิจกรรม : การประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถึ ครั้งที่ 30
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ชาญยุทธ ป้องกัน
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 1 การประชุมวิชาการประจำปี
วันที่จัดกิจกรรม 20/02/2562 ถึงวันที่ 22/02/2562
สถานที่ จัดกิจกรรม ห้องประชุมชั้น 11 และ 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-01-071-19-02-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open เอกสารอนุมัติจัดทำโครงการ ประชุม วิชาการประจำปี ครั้งที่ 30 ประจำปี 2562
เอกสารประกอบ: open กำหนดการประชุม วิชาการประจำปั ครั้งที่ 30 ประจำปี 2562

วันที่บันทึกโครงการ 2018-12-14 12:18:26