กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ชื่อกิจกรรม : การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแยกวินิจฉัยเชื้อราสำคัญทางการแพทย์ (Identification of medically important fungi) และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Medical Mycology Workshop
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ดร.เครือวัลย์ คุ้มครอง
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 28/04/2562 ถึงวันที่ 28/04/2562
สถานที่ จัดกิจกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัด ปทุมธานี
ลักษณะกิจกรรม ไม่ระบุ
รหัสกิจกรรม 1-03-030-19-03-02
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแยกวินิจฉัยเชื้อราสำคัญทางการแพทย์ (Identification of medically important fungi) แล

วันที่บันทึกโครงการ 2018-12-19 13:16:21