กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อพยาธิโปรโตซัวและปรสิตหนอนพยาธิในลำไส้”
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม หัทยา อินทร์เชิง
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 14/03/2562 ถึงวันที่ 15/03/2562
สถานที่ จัดกิจกรรม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
รหัสกิจกรรม 1-03-009-19-03-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open หนังสืออนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อพยาธิโปรโตซัวและปรสิตหนอนพยาธิในลำไส้
เอกสารประกอบ: open กำหนดการและแบบฟอร์มการลงทะเบียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันที่บันทึกโครงการ 2019-01-03 16:39:19