กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อกิจกรรม : การวางแผนการควบคุมคุณภาพด้านการวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกอย่า งมีประสิทธิภาพ(Analytical Quality Planning in Clinical Chemistry)
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวอาภรณ์ ครองกิจการ
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 04/04/2562 ถึงวันที่ 05/04/2562
สถานที่ จัดกิจกรรม อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัด นครปฐม จังหวัด นครปฐม
ลักษณะกิจกรรม ไม่ระบุ
รหัสกิจกรรม 1-03-006-19-04-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open การวางแผนการควบคุมคุณภาพด้านการวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกอย่า งมีประสิทธิภาพ

วันที่บันทึกโครงการ 2019-01-10 12:18:25