กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อกิจกรรม : การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 27 ประจำปีงบประมาณ 2562
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ธิดารัตน์ นุชถนอม
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 1 การประชุมวิชาการประจำปี
วันที่จัดกิจกรรม 18/03/2562 ถึงวันที่ 20/03/2562
สถานที่ จัดกิจกรรม อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัด นนทบุรี
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-01-027-19-03-05
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27
เอกสารประกอบ: open (ร่าง)กำหนดการประชุมวิชาการครั้งที่ 27

วันที่บันทึกโครงการ 2019-01-31 11:51:12