กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัทซิสเม็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ชื่อกิจกรรม : สัมมนาวิชาการ 9th Sysmex Scientific Seminar & 20th Anniversary Sysmex (Thailand)
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม สรัณย์ภัสส์ อัศวภูริโยธิน
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 27/09/2562 ถึงวันที่ 27/09/2562
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงแรมแบงค็อก แมริออท มากีส์ ควีนส์ ปาร์ค จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-042-19-09-02
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการสัมมนาวิชาการ 9th Sysmex Scientific Seminar & 20th Anniversary Sysmex (Thailand)
เอกสารประกอบ: open กำหนดการสัมมนาวิชาการ 9th Sysmex Scientific Seminar & 20th Anniversary Sysmex (Thailand)

วันที่บันทึกโครงการ 2019-07-01 09:07:16