กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อกิจกรรม : Roche Connect the Dots
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม กาญจน์ยนา อัจฉราพรเพ็ญ
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 04/10/2562 ถึงวันที่ 04/10/2562
สถานที่ จัดกิจกรรม อบรมผ่านทาง Internet จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-03-021-19-10-23
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open หลักสูตรฝึกอบรมทางห้องปฏิบัติการ ผ่านการประชุมทางไกล (Teleconference) Roche Connect the Dots: eLearning practice sharing

วันที่บันทึกโครงการ 2019-07-09 11:33:31