กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ชื่อกิจกรรม : Thailand Lab 2019
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม รณพร ประสงค์สุข
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 25/09/2562 ถึงวันที่ 27/09/2562
สถานที่ จัดกิจกรรม ไบเทค บางนา จังหวัด สมุทรปราการ
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-002-19-09-07
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open กำหนดการ

วันที่บันทึกโครงการ 2019-07-17 19:38:50