กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อกิจกรรม : การประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายธนกร การลักษณี
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 1 การประชุมวิชาการประจำปี
วันที่จัดกิจกรรม 06/11/2562 ถึงวันที่ 08/11/2562
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
ลักษณะกิจกรรม ไม่ระบุ
รหัสกิจกรรม 1-01-004-19-11-08
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2562
เอกสารประกอบ: open กำหนดการประชุมวิชาการ-สาขาเทคนิคการแพทย์

วันที่บันทึกโครงการ 2019-08-02 14:40:08