กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
ชื่อกิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 4/2562
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม วัชราภรณ์ อินทรเกษม
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 7 การบรรยายพิเศษ
วันที่จัดกิจกรรม 03/12/2562 ถึงวันที่ 03/12/2562
สถานที่ จัดกิจกรรม ห้องประชุม 6A อาคารทันตกรรม ชั้น6 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-07-072-19-12-04
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open แผนการอบรมประจำปี 2562
เอกสารประกอบ: open โครงการพัฒนาศักยภาพเทคนิคการแพทย์ 2562

วันที่บันทึกโครงการ 2019-08-07 11:10:20