กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Update in liver diseases and liver function tests
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ดร.ภูมภัสส์ พุทธ์ผดุงวิพล
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 21/02/2563 ถึงวันที่ 21/02/2563
สถานที่ จัดกิจกรรม ห้อง 6-601 ตึก 6 อาคารพิฆเณศ Student Center มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัด ปทุมธานี
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-03-030-20-02-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Update in liver diseases and liver function tests

วันที่บันทึกโครงการ 2019-10-19 10:37:00