กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   สภาเทคนิคการแพทย์
ชื่อกิจกรรม : ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1/2563 (The 10th ATE Conference and Workshop) เรื่อง From physiology to clinical application in ART lab
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม คุณวราภรณ์ ภิรมย์เลิศอมร
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 1 การประชุมวิชาการประจำปี
วันที่จัดกิจกรรม 21/02/2563 ถึงวันที่ 21/02/2563
สถานที่ จัดกิจกรรม ณ ห้อง Ballroom ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
รหัสกิจกรรม 1-01-001-20-02-13
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1/2563 (The 10th ATE Conference and Workshop) เรื่อง From physiology to clinical applicati

วันที่บันทึกโครงการ 2019-12-12 15:11:13