กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   โรงพยาบาลราชวิถี
ชื่อกิจกรรม : โครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 31 ประจำปี 2563
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายชาญยุทธ ป้องกัน
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 1 การประชุมวิชาการประจำปี
วันที่จัดกิจกรรม 19/02/2563 ถึงวันที่ 21/02/2563
สถานที่ จัดกิจกรรม ห้องประชุม ชั้น 11 และ 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-01-071-20-02-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open เอกสารอนุมัตติจัดทำและดำเนินการ ในโครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 31 ประจำปี 256

วันที่บันทึกโครงการ 2019-12-24 17:27:05