กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อกิจกรรม : การประชุมวิชาการทางเคมีคลินิก เรื่อง “Recent Advances and Common Pitfalls in the Diagnosis of Kidney Disease”
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายธนกร การลักษณี
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 1 การประชุมวิชาการประจำปี
วันที่จัดกิจกรรม 08/04/2564 ถึงวันที่ 09/04/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงแรมวินทรี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
ลักษณะกิจกรรม ไม่ระบุ
รหัสกิจกรรม 1-01-004-20-05-04
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการจัดประชุมวิชาการเคมีคลินิก 63

วันที่บันทึกโครงการ 2020-01-07 11:43:37