กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะแพทยศาสตร์ศิริรราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ The 4th medical laboratory conference เรื่อง “Common Medical Laboratory : From Bench to Bedside”
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม เยาวลักษณ์ อู่ปรัชญา
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 27/08/2563 ถึงวันที่ 29/08/2563
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงแรม SD Avenue ถนนปิ่นเกล้าฯ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
รหัสกิจกรรม 1-03-010-20-08-02
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (IO)
เอกสารประกอบ: open ตารางการอบรม

วันที่บันทึกโครงการ 2020-01-09 15:32:17