กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อกิจกรรม : โครงการประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบ 24 ปี
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม สมชีพ โกเมน
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 21/02/2563 ถึงวันที่ 21/02/2563
สถานที่ จัดกิจกรรม อาคารบรรยายและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัด ปทุมธานี
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-04-029-20-02-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open รายละเอียดโครงการประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบ 24 ปี

วันที่บันทึกโครงการ 2020-01-21 13:19:17