กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะแพทยศาสตร์ศิริรราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อกิจกรรม : การประชุมวิชาการเรื่อง "Fundamental of Sustainable Development of Blood Bank"
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ณัฐวิทย์ กาญจนกำธร
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 1 การประชุมวิชาการประจำปี
วันที่จัดกิจกรรม 24/02/2563 ถึงวันที่ 25/02/2563
สถานที่ จัดกิจกรรม ห้องอัมรินทร์ ชั้น 3 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ปิ่นเกล้า จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม ไม่ระบุ
รหัสกิจกรรม 1-01-010-20-02-03
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open
เอกสารประกอบ: open

วันที่บันทึกโครงการ 2020-01-21 15:55:27