กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัทแอ๊บบอต ลาบอราตอรีส
ชื่อกิจกรรม : Transfusion Insights Webinar: Ensuring sustainable access to safe blood in Low Middle Income Countries (LMIC)
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม พรรณี เสาวโรจน์
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 18/02/2563 ถึงวันที่ 18/02/2563
สถานที่ จัดกิจกรรม Online Meeting จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-03-037-20-02-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open Transfusion Insights Flyer_18 Feb2020
เอกสารประกอบ: open CMTE_เอกสารประกอบการพิจารณาการให้คะแนนการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์

วันที่บันทึกโครงการ 2020-01-28 12:59:16